Team PUG

We hebben een team gevormd van 4 jonge professionals met expertise op onder andere het gebied van omgevingsrecht, planologie, bodem en verandermanagement en Bestuurskunde

 

Katja Buijs

Katja is werkzaam als adviseur bodem en ondergrond bij TTE Consultants. Met de opleiding land- en watermanagement, specialisatie hydrologie als achtergrond verdiept ze zich in het samenspel tussen onder- en bovengrond. Ze is iemand die staat voor openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid nemen. Katja houdt zich bezig met projecten op het gebied van integraal samenwerken, gebiedsbeheer en saneringen. Hierbij is ze inhoudelijk bezig met het oog voor de sociaal aspecten.

Natasha Hoang

Natasha werkt als adviseur Bestuur en Organisatie bij AT Osborne. Ze werkt aan oplossingen voor strategische, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken met oog en hart voor de mens en natuur. Hierbij vindt ze het belangrijk om gebruik te maken van de kennis en ervaring binnen de organisatie en redeneert ze graag vanuit de meerwaarde van samenwerking. Tevens houdt Natasha zich bezig met bedrijfskundige opgaven waarin verbetering van de bedrijfsvoering een belangrijke rol speelt. Zo werkt ze onder andere aan verschillende optimalisatie- en veranderopdrachten voor gemeenten en ziekenhuizen.

Joost Veenstra

Joost studeerde Bestuurskunde aan het Saxion te Deventer. Tijdens zijn studie heeft hij zich verdiept in bestuurlijke vernieuwing binnen verschillende overheden, intergemeentelijke samenwerking en de omgevingswet. Naast zijn werkzaamheden voor TTE volgt hij de opleiding gezondheidswetenschappen aan de universiteit Twente. 

Als fanatiek hardloper traint hij meerdere malen per week met als doel om tien kilometer onder de veertig mintuten te lopen.

Roel Sillevis Smitt

Roel is adviseur omgevingsrecht/Omgevingswet bij AT Osborne. Met grote gedrevenheid houdt hij zich bezig met multidisciplinaire vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Voor Roel is het stelsel van de Omgevingswet vooral een grote (en leuke) speeltuin, die vele kansen biedt voor organisaties om hun ambities te verwezenlijken. Hij helpt daar graag bij, met name als het gaat om de keuzes die gemaakt kunnen worden tussen en binnen instrumenten van de wet. Op dagelijkse basis werkt hij aan de totstandkoming van de Omgevingswet, aan trainingen en botsproeven en aan beleidsmatige adviezen.

Ex-PUG'ers

Machteld Kistenkas

Machteld werkt bij AT Osborne Legal Services, als adviseur omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht. Zij werkt onder andere mee aan de stelselherziening omgevingsrecht op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Machteld is tevens auteur van het handboek Recht voor de Groene Ruimte, waarin het Omgevingsrecht uiteen wordt gezet voor niet-juristen. Zij heeft ervaring met het geven van eco-juridische adviezen in de consultancy én de advocatuur. Het liefst werkt Machteld aan duurzame, multifunctionele projecten, waarbij een innovatieve oplossing gevonden kan worden voor complexe problemen vanuit de 3P gedachte (people, planet en profit). Zij zoekt naar de balans tussen het beleven, benutten en beschermen van de natuur, al dan niet met behulp van ecosysteemdiensten en functiecombinaties in het buitengebied.

 

Juul Osinga

Juul werkt als planoloog bij TTE Consultants aan projecten waar het raakvlak tussen ruimtelijke ontwikkeling en de ondergrond centraal staat. De projecten variëren van concrete gebiedsontwikkelingen tot abstracte beleidsvormingsprocessen. Juul is daarbij in staat verbindingen te leggen tussen verschillende disciplines en raakvlakken tussen thema’s te identificeren. Als voorzitter van Netwerk Jong Leefomgeving is hij tevens nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie Omgevingswet, in het bijzonder bij jonge professionals. Zijn ervaring met het organiseren van activiteiten en workshops, met oog voor duidelijke communicatie, sluit goed aan op de ambitie van PUG.