Onze Visie

Leren werken met de Omgevingswet is een must om de maatschappelijke opgaven van tegenwoordig - zoals klimaatadaptatie en energietransitie - het hoofd te bieden. Werken volgens de Omgevingswet vraagt om een grote verandering in de organisatie en denkwijze. Wij delen en ondersteunen het gedachtegoed van de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt in onze ogen ruimte voor een integrale en cyclische manier van werken. Een manier van werken die noodzakelijk is binnen onze maatschappij.

 

Wij geloven in de kracht van ervarend leren. Dit houdt in dat alle in theorie bedachte wetten, processen, stelsels en werkvormen echt geleerd en/of verbeterd worden als deze in praktijk worden toegepast. Bijna alles wat een mens tijdens zijn leven leert, wordt pas echt geleerd als het in praktijk wordt toegepast. Iemand die alleen zijn theorie heeft gehaald kan immers ook nog geen autorijden. Voor de Omgevingswet wordt nu veel theorie ontwikkeld. Wij vinden dat het tijd is om de theorie in praktijk te brengen en te toetsen. Dit door middel van casussen, botsproeven en simulaties. Door in het écht bezig te gaan met de Omgevingswet krijgen de mensen ervaring met de Omgevingswet en heeft de Omgevingswet de kans om te verbeteren.

 

Als jonge professionals zijn wij minder belast met de huidige geïnstitutionaliseerde werkwijzen en haast als vanzelfsprekend gewend aan interactieve en lerende werkprocessen. Hierdoor bevinden wij ons in een unieke positie. Onze frisse blik op het werkveld en de organisatie helpen ons te werken aan de maatschappelijke opgaven. Maar wij weten zeker niet alles en zijn ook niet voor plan iemand de wet voor te schrijven. Samenwerken en kennis delen zijn essentieel voor dit project en voor de implementatie van de Omgevingswet.