Onze aanpak

 • Young Professionals to lead the way
  Als jonge professionals met een frisse blik zijn wij minder belast met de huidige geïnstitutionaliseerde werkwijzen en haast vanzelfsprekend gewend aan combineren, interacteren en lerende werkprocessen.

 • Van lineair naar cyclisch en van sectoraal naar integraal
  Door niet lineair, eindig en sectoraal, maar integraal en cyclisch te werken ontwikkelt het proces zich tot de beste oplossing voor de maatschappelijke opgaven. Hiervoor hebben wij de Go and Learn cyclus ontwikkeld!  Bij deze cyclus is delen de belangrijkste schakel, kennis, visies en lessons learned worden  gedeeld. Opgaven (maatschappelijke) gezamenlijke worden  vastgesteld en getoetst bij gebiedspartners. Ten slotte wordt er  geëvalueerd op basis van de  Lessons learned. 

 • Klaar voor de Omgevingswet
  Ervarend leren en leren integraal te werken. Het in praktijk toepassen van de middelen uit de Omgevingswet door middel van botsproeven, casussen en een simulatie.

 • Samenwerken
  Wij hebben de basis, de frisse blik en een hoop ideeën, en jullie hebben de ervaring, de vraag en waarschijnlijk nog veel meer ideeën. Samen willen wij ervoor zorgen dat Nederland klaar is om de maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.