Startfase PUG, gemeente Zwolle

Gepubliceerd op 17 april 2019 om 11:45

Tijdens de succesvolle werksessie van PUG op dinsdag 9 april is de verdere samenwerking tussen de gemeente Zwolle, waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Vitens bekrachtigd. De partijen hebben met elkaar gesproken over het beschermen en benutten van grondwater binnen Zwolle Centraal. Hiervoor hebben de partners het Gebiedsbeheerplan als startpunt gekozen met als doel deze te vernieuwen en te verbreden. Het gedachtegoed van de Omgevingswet is duidelijk zichtbaar in de wijze waarop de partners de samenwerking met elkaar zijn aangegaan!

 

De startfase wordt afgerond met een infographic waarop de resultaten en vervolgstappen zijn weergegeven. De volgende stap is het gezamenlijk bepalen van de scope van het vervolgtraject, waarbij het gesprek zal gaan over de ambities, (gezamenlijke) doelen, kaders en de rollen van de partijen.   

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.