PUG gaat aan de slag bij de gemeente Zwolle.

Gepubliceerd op 20 december 2018 om 16:22

Vanaf 01-12-2018 is PUG aan de slag gegaan bij de gemeente Zwolle. Hier gaan we samen de gebiedspartners een concrete wateropgave oppakken. Hier hebben we eind november een Plan van Aanpak (zie onderstaande afbeelding) aangeleverd bij het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.

Eerste werksessie PUG

14-11-2018 heeft de eerste werksessie van PUG plaats gevonden.

Aanwezige partijen waren: gemeente Zwolle, provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en Vitens.

 

Tijdens de eerste werksessie heeft het projectteam van PUG nog eens kort toegelicht wat de Omgevingswet als middel kan toevoegen voor het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Vervolgens is er een schets gemaakt van onze werkwijze, die enthousiast is ontvangen door de aanwezige partijen.

Genoemde relevante thema’s om mee aan de slag te gaan zijn:

  1. Burgerparticipatie binnen het thema drinkwater
  2. Het besparen van drinkwater
  3. De energietransitie
  4. Grond- en oppervlaktewater

Naar aanleiding van deze eerste werksessie is besloten om eerst een interviewronde langs de aanwezigen te houden. Via deze weg kan concreet invulling gegeven worden aan de thematiek en verdere invulling van het project.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.