Het Laatste Nieuws

Lees hier over de laatste ontwikkelingen van PUG

Scopefase PUG

De startfase bij de gemeente Zwolle is succesvol afgerond en PUG is begonnen met de scopefase van het project. Om dit te initiëren is er een infographic (zie afbeelding) gecreëerd waarmee de partners hun eigen organisaties op een laagdrempelige manier kennis kunnen te laten maken met (de uitkomsten van) PUG en haar werkwijze. Tijdens de scopefase zal PUG samen met de partners kaders vaststellen voor de ontwikkeling van het Gebiedsbeheerplan 2.0.

Lees meer »

Startfase PUG, gemeente Zwolle

Tijdens de succesvolle werksessie van PUG op dinsdag 9 april is de verdere samenwerking tussen de gemeente Zwolle, waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Vitens bekrachtigd. De partijen hebben met elkaar gesproken over het beschermen en benutten van grondwater binnen Zwolle Centraal. Hiervoor hebben de partners het Gebiedsbeheerplan als startpunt gekozen met als doel deze te vernieuwen en te verbreden. Het gedachtegoed van de Omgevingswet is duidelijk zichtbaar in de wijze waarop de partners de samenwerking met elkaar zijn aangegaan!

Lees meer »

PUG gaat aan de slag bij de gemeente Zwolle.

Vanaf 01-12-2018 is PUG aan de slag gegaan bij de gemeente Zwolle. Hier gaan we samen de gebiedspartners een concrete wateropgave oppakken. Hier hebben we eind november een Plan van Aanpak (zie onderstaande afbeelding) aangeleverd bij het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.

Lees meer »

Eerste brainstormsessie in zicht

Volgende week woensdag is het zover, dan vind de eerste brainstormsessie van PUG plaats. Tijdens de brainstormsessie presenteren we de uitkomsten van de oriëntatiegesprekken en duiken we met de deelnemers in organisatievraagstukken omtrent de Omgevingswet. Wij zijn nu hard bezig met de voorbereidingen en hebben er al veel zin in. Houd de website in de gaten voor de uitkomsten van de oriëntatiegesprekken en de brainstorm.

Lees meer »