Project UnderGo (PUG) gaat over “ervarend leren” en “met frisse blik beleven” als belangrijkste middelen voor de innovatie van de kennisdoorwerking in het bodemwerkveld. Nieuw, jong en ambitieus om het goede goed te doen: dat is de unieke kracht van dit project. Project UnderGo (PUG) is een initiatief van, en wordt uitgevoerd door Young professionals. De resultaten zijn waardevol voor alle generaties in de omgevingssector in het algemeen, en het werkveld bodem in het bijzonder.

Wij kiezen zonder concessies voor de ontwikkeling van innovatieve methodes om het delen, verspreiden en toepassen van kennis bij overheden te verbeteren. Vanuit visie, tot op de bodem!